ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ต.ค.62 ถึงวันที่ 28 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือกับ Universitas Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือกับ Universitas Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

** รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ในฐานะรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นำคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ และลงนามความร่วมมือกับ
อธิการบดีและคณะจาก Universitas Muria Kudus ดังนี้
1. Dr. Suparnyo, SH, MS position Rector of UMK
2. Mr. Zed Nahdi, M.Sc. position Dean of Agriculture faculty
3. Mrs. Nova Laili Wisuda, M.Sc. representative of OIA

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามความร่วมมือ
งานวิเทศสัมพันธ์ โดย อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้นำคณะจาก Universitas Muria Kudus เยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ