ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้าง
แนวการปฏิบัติ / ประกาศ
ติดต่อฝ่ายบริหาร
 
แนวการปฏิบัติ / ประกาศ กลับหน้าหลัก

คู่มือการศึกษา (แนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษา (แนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา)

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน โครงการทักษิณวิชาการ ๒๕๕๖ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ขั้นตอนและข้อปฏิบัติการใช้ห้องพักรับรอง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการใช้รถมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา