ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคคล
ผู้บริหารฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
กลุ่มภารกิจธุรการและสวัสดิการ
กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ
กลุ่มภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
กลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
 
กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ กลับหน้าหลัก