ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯ
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์
 
     

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อประชุมติดตาม และตรวจความก้าวหน้าของงานก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์