TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
งานพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคาร 17 และคณะนิติศาสตร์
Deep Cleaning รถยนต์ที่ให้บริการรับ-ส่ง บุคลากร
ม.ทักษิณ ตรวจคัดกรองเข้มข้นผู้ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย
ภารกิจกำจัดเชื้อภายในวิทยาเขตสงขลา
เปิดทำการศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ ฯ (COVID-19)
ความสะอาดคือหัวใจสำคัญของศูนย์อาหาร
Big Cleaning & Deep Cleaning
ภารกิจที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ
ประชุมหารือภารกิจเร่งด่วนเฉพาะกิจ
อธิการบดี ม.ทักษิณ รับมอบการสนับสนุนน้ำยาฉีดพ่นอบฆ่าเชื้อ
ประชุมเตรียมแผนป้องกันและเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า (Coronavirus (2019-nCoV)
งานเดิน-วิ่ง ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม “Run U 2 Sea - วิ่งแลเล : จากเขาเรารักษ์เล”
โครงการกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาทักษิณศึกษา ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562
โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562
โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23
โครงการ Happy Work Place ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรียนรู้ชุมชน เข้าวัดฟังธรรม ออมเงินให้มั่นคง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลงานรอบ ๙ เดือน
ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ฯ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ครั้งที่ 3
วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจําปี 2563 “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก : แนวทางสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO”
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์


หน้าที่ :