TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
อบรมหลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1
ลอยกระทงลงขัน” มหาวิทยาลัยทักษิณ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
พิธีรับหมวก และประดับเข็ม นศ.พยาบาลปี 2 รุ่นแรก ม.ทักษิณพัทลุง
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะจากสถานทูตภูฏาน
มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือกับ Universitas Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ม.ทักษิณ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รับรางวัล
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปาริชาต กตัญญตา คารวะ
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมพลัง อาสาสู้โกง
มอบทุนการศึกษามูลนิธิในเครือมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
งานทำบุญมหาวิทยาลัยและพิธีเจิมป้ายอาคารหอเปรมดนตรี เนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.)
งานแถลงข่าวเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ มศว มทษ.) และงานคืนสู่เหย้าชาว วศ. มศว. มทษ.
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๕
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานคืนสู่เหย้า วศ มศว มทษ
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ๒๕๖๒


หน้าที่ :